Limburgse Academie

zelfstandig naamwoord (de) /ˈlɪmˌbʏrxsə ˌaːkaːˈdeːmi//

een non-profit organisatie opgericht in 2007 om zorg te dragen voor belangstelling in en het behoud en de verdere ontwikkeling van de Limburgse taal en al haar dialecten

B-Academy - Page Identity Image

Dagelijks Bestuur

Ons Dagelijkse Bestuur handelt de lopende zaken voor de Limburgse Academie af, coördineert en faciliteert onze projecten en onderhoudt en promoot contacten met het Limburgse taalveld.

voorzitter

secretaris

penningmeester

Yuri

Dr. Yuri Michielsen, MA, LL.M (Harvard)
Limbörgse Academie: Voorzitter
Team Digitaal Limburgs: coördinator
Locatie: Maastricht

/yuri-joeri-michielsen-17a40423/
Email: yuri@limburgs.org

Yuri (Maastricht, 1970) coördineert het digitaliseringsproject voor het Limburgs. Hij zoekt contacten en sluit met auteurs en uitgevers contracten af om Limburgstalige teksten te mogen gebruiken. Als jurist schrijft hij analyses van Limburgs taalbeleid en de positie van het Limburgs binnen de Nederlandse rechtsorde en schreef hij een NGO rapport voor de Raad van Europa. Yuri schrijft ook Limburgstalige gedichten en heeft literatuur vertaald naar het Limburgs, zoals fabels van Aesop, De Avventure vaan Alice in Woonderland van Lewis Carol, gedichten van Konstantin Kavafis en verhalen van Franz Kafka.

Publicaties

Coen

Dr. Coen van Laer
Limbörgse Academie: secretaris
Team Digitaal Limburgs: juridische zaken
Locatie: Meerssen

/conrad-van-laer-phd-3425104
Email: sikkertaris@limburgs.org

Coen is jurist en filosoof. Hij heeft in vier verschillende steden in Limburg gewoond en is met pensioen. Coen schreef een proefschrift over de bruikbaarheid van vergelijkende begrippen voor juridische studies. Hij publiceerde regelmatig op het gebied van auteursrecht en bibliothecaire zaken. Coen is daarnaast geïnteresseerd in culturele verschillen, meertaligheid en rechtsterminologie, en vooral in tweetalige juridische woordenboeken. Hij draagt bij aan het samenstellen van een Limburgs juridisch woordenboek als nevenproduct van de Limburgse Corpus Dictionair.

Publicaties

Roel

Roel Tillij
Limbörgse Academie: penningmeester
Team Digitaal Limburgs: contractuele zaken
Locatie: Maastricht

 /roeland-tillij-7315949/
Email: penningmeister@limburgs.org

Roel heeft van 1974 tot aan zijn pensioen in 2010 gewerkt bij de Bibliotheek van de Universiteit Maastricht. Hij was senior beleidsadviseur en verantwoordelijk voor aankoop en contracten. Roel heeft ook gewerkt als senior beleidsadviseur voor het UKB, het Nederlands consortium van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, verantwoordelijk voor consortiazaken, waaronder contracten en licensering van elektronische media. Roel was daarnaast verantwoordelijk voor de taxatie van de bibliotheekcollectie, de taxatie van oude boeken en veilingen voor acquisities en de verkoop van overtollige boeken.

Bestuursleden

Onze gewone Bestuursleden beslissen mee over de grote beleidslijnen van de Limburgse Academie, voeren delen van onze projecten uit en onderhouden en promoten internationale contacten.

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

Ligeia

Ligeia Lugli, PhD
Limbörgse Academie: bestuurslid
Team Digitaal Limburgs: lexicografie
Locatie: Londen

email: ligeia@limburgs.org
website: https://kcl.academia.edu/ligeialugli

Ligeia heeft een PhD in de Study of Religions van SOAS (University of London) en is momenteel research fellow bij King’s College Londen, onderzoeker bij het Lexicography in Motion team van SOAS Londen en hoofd lexicografie en software-ontwikkeling bij het Mangalam Research Center in Berkeley (USA). Haar onderzoek ligt op het kruispunt van boeddhistische studies, Sanskriet lexicografie en digital humanities. Zij droeg ook bij aan diverse digitale woordenboekprojecten in verschillende talen. Ligeia is de afgevaardigde van de Limbörgse Academie bij eLexis.

Jean Robert

Dr. Jean Robert Opgenort
Limbörgse Academie: bestuurslid
Team Digitaal Limburgs: NLP processing
Locatie: Parijs

/jeanrobertopgenort/
email: jeanrobert@limburgs.org

Jean Robert (Sittard, 1970) studeerde Franse taal en literatuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2002 gepromoveerde hij op de taalkundige beschrijving van het Wambule, een bedreigde minderheidstaal in Nepal. Daarna heeft hij als universitair onderzoeker gewerkt bij de Universiteit Leiden en de Universität Bern, Zwitserland. Jean Robert heeft over zijn onderzoek gepubliceerd en was ook één van de auteurs van de UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger. Tot zijn onderzoeksgebied behoren de fonetiek en fonologie van het Sittards en de Limburgse spelling. Sinds 2014 werkt hij als software-ontwikkelaar en projectmanager in Parijs.

Michael

Michael Anthony Schuler, MA (Harvard)
Limbörgse Academie: bestuurslid
Team Digitaal Limburgs: normalisatie
Locatie: San Francisco

/michael-anthony-schuler-1026416/
Email: michael@limburgs.org

Michael is taalkundige met een Bachelor en een Master in taalkunde en Oost-Aziatische Studies van Harvard University. Hij heeft ook een fellowship van het Harvard-Yenching Institute gewonnen om zijn studie Chinees aan de Nanjing University te volgen. Michael heeft gewerkt als opera coach en dirigent, gespecialiseerd in meertalige dictie coaching en taalonderwijs. Voor zijn opera carrière heeft hij onder andere aanstellingen gehad bij de Opernhaus Zürich International Opera Studio, de Staatsoper Hannover en ook de San Francisco Conservatory of Music. Momenteel werkt hij bij Google als interaction designer voor conversational user interfaces.