Limbörgse Academie

zelfstandeg naomwoord (vrouwelek) /ˈlɪmˌbœʀəxsə ˌɑkəˈdeː2mi/

’n non-profit organisatie opgeriech in 2007 um te zörge veur intrèsse in en ’t behawwe en wijer oontwikkele vaan de Limbörgse taol en al häör dialekte

B-Academy - Page Identity Image

Daogeleks Bestuur

Eus Daogeleks Bestuur handelt de loupende zake veur de Limbörgse Academie aof, coördineert en faciliteert eus projekte en oonderhèlt en promoot kontakte mèt ’t Limbörgs taolveld.

veurzitter

sikkertaris

penningmeister

Yuri

Dr. Yuri Michielsen, MA, LL.M (Harvard)
Limbörgse Academie: veurzitter
Team Digitaol Limbörgs: coördinator
Locatie: Mestreech

/yuri-joeri-michielsen-17a40423/
Email: yuri@limburgs.org

Yuri (Mestreech, 1970) coördineert ’t digitaoliseringsprojek veur ’t Limbörgs. Heer zeuk kontakte en slut kontrakte aof mèt sjrievers en oetgevers veur Limbörgstaolege tekste te mage gebruke. Es juris sjrijf heer analyses euver Limbörgs taolbeleid en de positie vaan ’t Limbörgs binne de Nederlandse rechsorde en sjreef heer ’n NGO rapport veur de Raod vaan Europa. Yuri sjrijf ouch Limbörgstaolege gediechte en heet literatuur umgezat nao ’t Limbörgs, zoe wie fabels vaan Aesop, ‘De Avventure vaan Alice in Woonderland’ vaan Lewis Carol, gediechte vaan Konstantin Kavafis en verhaole vaan Franz Kafka.

Publicaties

Coen

Dr. Coen van Laer
Limbörgse Academie: sikkertaris
Team Digitaol Limbörgs: juridische zake
Locatie: Meersje

/conrad-van-laer-phd-3425104
Email: sikkertaris@limburgs.org

Coen is juris en filosoof. Heer heet in veer versjèllende stei in Limburg geleef en is mèt pensioen. Coen sjreef e proofsjrif euver de bruukbaarheid vaan vergeliekende begrippe veur juridische studies. Heer publiceerde regelmaoteg op ’t gebeed vaan auteursrech en bibliothecair zake. Coen is daoneve geïntrèsseerd in cultureel versjèlle, väöltaolegheid en rechsterminologie, en veural in twietaolege juridische dictionairs. Heer dreug bij aon ’t samestèlle vaan ’ne Limbörgse juridischen dictionair es neveproduk vaan de Limbörgse Corpus Dictionair.

Publicaties

Roel

Roel Tillij
Limbörgse Academie: penningmeister
Team Digitaol Limbörgs: contractueel zake
Locatie: Mestreech

 /roeland-tillij-7315949/
Email: penningmeister@limburgs.org

Roel heet vaan 1974 tot aon zie pensioen in 2010 gewèrk bij de Bibliotheek vaan de Universiteit Mestreech. Heer waor senior beleidsadviseur en verantwoordelek veur aonkuip en kontrakte. Roel heet ouch gewèrk es senior beleidsadviseur veur de UKB, ’t Nederlands consortium vaan universiteitsbibliotheke en de Koninklijke Bibliotheek, verantwoordelek veur consortiazake, boe-oonder kontrakte en licensing vaan electronische media. Roel waor daoneve verantwoordelek veur de weerdesjetting vaan de bibliotheekcollectie, de weerdesjetting vaan aw beuk en veilinge veur acquisities en verkuip vaan euverboojege beuk.

Bestuursleie

Eus riggeleer Bestuursleie beslete mèt euver groete beleidslijne vaan de Limbörgse Academie, veure deile vaan eus projekte oet en oonderhawwe en promote internationaol kontakte.

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

Ligeia

Ligeia Lugli, PhD
Limbörgse Academie: bestuurslid
Team Digital Limburgish: lexicografie
Locatie: Londe

email: ligeia@limburgs.org
website: https://kcl.academia.edu/ligeialugli

Ligeia heet ’ne PhD in de Study of Religions vaan SOAS (University of London) en is mominteel research fellow bij King’s College Londe, oonderzeuker bij ’t Lexicography in Motion team vaan SOAS Londe en hoof lexicografie en software-oontwikkeling bij ’t Mangalam Research Center in Berkeley (USA). Häör oonderzeuk ligk op ’t kruuspunt vaan Boeddhistische studies, Sanskriet lexicografie en digital humanities. Zie dreug ouch bij aon versjeie digitaol dictionairprojekte in versjèllende taole. Ligeia is de aofgevierdegde vaan de Limbörgse Academie bij eLexis.

Jean Robert

Dr. Jean Robert Opgenort
Limbörgse Academie: bestuurslid
Team Digitaol Limbörgs: NLP processing
Locatie: Paries

/jeanrobertopgenort/
email: jeanrobert@limburgs.org

Jean Robert (Zitterd, 1970) sjtudeerde Franse taal en litteratuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2002 gepromoveerde ’r oppe taalkundige besjrieving van ’t Wambule, ein bedreigde minderheidstaal in Nepal. Daonao haet ’r gewirk es universitair óngerzeuker bie de Universiteit Leiden en de Universität Bern, Zjwitserlandj. Jean Robert haet gepubliceerd euver zien óngerzeuk en woor ouch eine van de auteurs van de UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger. Bie zien óngerzeuksgebeid heurt de fonetiek en fonologie van ’t Zittesj en de Limburgse sjpelling. Sinds 2014 wirk hae es software-óntwikkelaer en projekmanager in Paries.

Michael

Michael Anthony Schuler, MA (Harvard)
Limbörgse Academie: bestuurslid
Team Digitaol Limbörgs: normalisatie
Locatie: San Francisco

/michael-anthony-schuler-1026416/
Email: michael@limburgs.org

Michael is taolkundege mèt ’ne Bachelor en ’ne Master in taolkunde en Oos-Aziaotische Studies vaan Harvard University. Heer heet ouch ’ne fellowship vaan ’t Harvard-Yenching Institute gewónne veur zien studie Chinees aon de Nanjing University te volge. Michael heet gewèrk es opera coach en dirigent, gespeciaoliseerd in väöltaolege dictie coaching en taoloonderwies. Veur zien opera carrière heet ’r oonder aandere aonstèllinge gehad bij de Opernhaus Zürich International Opera Studio, de Staatsoper Hannover en ouch de San Francisco Conservatory of Music. Mominteel wèrk heer bij Google es interaction designer veur conversational user interfaces.