Limburgse Academie

zelfstandig naamwoord (de) /ˈlɪmˌbʏrxsə ˌaːkaːˈdeːmi/

een non-profit organisatie opgericht in 2007 om zorg te dragen voor belangstelling in en het behoud en de verdere ontwikkeling van de Limburgse taal en al haar dialecten

B-Academy - Page Identity Image
Doneer aan de Limburgse Academie!

De Limburgse Academie ontvangt slechts gedeeltelijk subsidie van de overheid. Als nonprofit kunnen wij uw donatie dus goed gebruiken! Uw hulp helpt ons om het Limburgs met al zijn dialecten ook in de digitale media gemakkelijk bruikbaar te maken en levendig te houden.

De Limburgse Academie verbindt Limburg met de digitale wereld

De Limburgse Academie verbindt het Limburgs met de digitale wereld. Door gratis digitale taalproducten te ontwikkelen, geven we Limburgers meer digitale mogelijkheden in hun eigen Limburgse dialect. Als nonprofit kunnen we uw steun goed gebruiken.

De Limburgse Academie is in 2007 opgericht als stichting zonder winstoogmerk met zetel in Maastricht (Nederland). Ons doel is het Limburgs met al zijn dialecten te behouden en verder te ontwikkelen. Daarvoor sluiten wij aan bij de digitale ontwikkelingen. Met digitale taalproducten geven wij sprekers van het Limburgs meer digitale mogelijkheden. Zo wordt het Limburgs gemakkelijker digitaal te gebruiken en meer zichtbaar. Wij geven onderzoekers meer digitale mogelijkheden om het Limburgs te bestuderen. Zo sluiten onze digitale producten beter aan bij de manier waarop Limburgers hun taal gebruiken.

Doneer of werk mee als vrijwilliger

Ons Team Digitaal Limburgs verzamelt teksten en maakt ze digitaal bruikbaar. Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door donaties en hulp van vrijwilligers. Helpt u mee? Doneer of neem contact op om vrijwilliger te worden.