Over Ons

De Stichting Limburgse Academie (Stiechting Limbörgse Academie) is een nonprofit organisatie opgericht in het begin van 2007. Het doel van de stichting is met moderne middelen de Limburgse taal toegankelijk maken voor zowel een groot publiek als voor taalwetenschappers, om zo een bijdrage te leveren aan het behoud en de verdere ontwikkeling van de taal. Dr. Yuri Michielsen-Tallman, LL.M (Harvard) en Stuart LaRosa, MA (UC Santa Cruz) zijn de oprichters van de Stichting Limburgse Academie die in Nederland is gevestigd. Ons Limburgs taalproject is aangesloten bij het ibiblio netwerk van de University of North Carolina at Chapel Hill.

Als onderdeel van de academie is er een Academische Adviesraad opgericht. Vooraanstaande taalkundigen geven ons raad en promoten verschillende delen van ons werk. We zijn zeer vereerd met het feit dat onder anderen Orrin W. Robinson, professor aan de Amerikaanse universiteit van Stanford, John McWhorter, professor aan het Manhattan Institute in New York, en Michiel de Vaan van de Universiteit Leiden lid zijn geworden van onze Academische Adviesraad.

De academie werkt ook samen met sponsors binnen Limburg en Limburgse bedrijven worden uitgenodigd om mee te doen met ons Seipgens Programma. Hun donaties en sponsoring dragen bij aan de financiering van dit project. Verder doorzoekt een grote groep vrijwilligers alle beschikbare geschreven bronnen, dus ook internetbronnen, op woorden, citaten en gezegdes. Het materiaal dat voortvloeit uit deze werkzaamheden wordt gebruikt voor het maken van Limburgse woordenboeken naar en uit het Engels en Nederlands. Er is een open source opgericht voor de Limburgse woordenlijst, zodat een groot publiek aan dit project kan deelnemen. Redacteurs zorgen ervoor dat deze woorden zijn gespeld volgens de officiële Limburgse spelling van 2003.

De academie verzorgt ook een open source collectie voor alle in het Limburgs geschreven bronnen, waaronder literatuur, zoals romans en gedichten, performance kunst, zoals toneelstukken, (komische) opera’s en musicals, liedteksten, internetbronnen en bepaalde andere teksten. Op deze manier kan dit materiaal worden verzameld en gerangschikt. Verder worden er referentiewerken, bestaande uit woordenboeken van de Limburgse taal en haar dialecten en verwijzingen naar academisch onderzoek naar het Limburgs op deze site gezet. Ook dit zal deel uitmaken van de open source collectie waaraan iedereen kan bijdragen.

Er is een eerste opzet gemaakt voor een geschiedenis van het gebruik van de Limburgse taal en literatuur op grond van onderzoek naar een deel van de beschikbare literatuur. We stimuleren wetenschappers om contact met ons op te nemen en deel te nemen aan dit doorlopende project.

Op dit gedeelte van onze site leest u wie wij zijn en wat voor projecten we ondernemen. De navigatiebalk aan de linkerkant informeert u over de verschillende mensen die bij dit project zijn betrokken. Ook ziet u hier op welke manieren u aan bepaalde projecten een bijdrage kunt leveren.