Methodiek

De methodiek om de Limburgse woordenlijst voor het woordenboekproject samen te stellen, bestaat uit het doorzoeken van alle geschreven bronnen op woorden, citaten en gezegdes. Voorbeelden van bronnen die we gebruiken voor ons woordenboekproject zijn: boeken, romans, gedichten, toneelstukken, (komische) opera’s, musicals, liedteksten, krantenartikelen, websites en enkele academische teksten in de Limburgse taal. Voor de allereerste keer wordt er een open source collectie samengesteld om een complete lijst van deze werken te maken. Tot nu toe zijn er honderden werken verzameld en we nodigen u uit om bij te dragen aan de groeiende lijst van titels op onze open source collectie. We zijn mevrouw Leonie Robroek, voorzitter van de Stichting DOL en de heer P. Lardinois zeer erkentelijk voor het feit dat ze ons toegang hebben gegeven tot hun collecties om deze lijsten te kunnen samenstellen.

De Limburgse woordenlijst wordt samengesteld op basis van geschreven Limburgse bronnen, dus ook internetbronnen. Elk woord moet herleidbaar zijn naar een van deze bronnen en dus moet u de bron vermelden als referentie. Woorden, citaten en gezegdes van deze bronnen moet u toevoegen in de oorspronkelijke spelling van de auteur. Redacteurs zorgen voor de omzetting in de officiële Limburgse spelling van 2003 en besluiten welke woorden worden toegevoegd aan de master database.

Een alsmaar groeiend bewijs van de vitaliteit van onze taal is het toenemend aantal websites in het Limburgs. Van Wikipedia tot en met allerlei andere sites met informatie over de Limburgse geschiedenis en taal, talloze lokale evenementen, carnaval en vele andere onderwerpen… u vindt het allemaal in het Limburgs op het Internet. Wij vermelden links naar deze sites, waarop we niet alleen meer bronmateriaal voor ons woordenboekproject kunnen vinden, maar ook inzicht krijgen in het moderne taalgebruik van het Limburgs.

Er zijn veel referentiewerken gepubliceerd over de dialecten van de Limburgse taal in de vorm van woordenboeken. Een min of meer complete lijst is vermeld in onze open source collectie. Deze werken zijn geraadpleegd voor ons woordenboekproject. We zijn mevrouw Robroek als voorzitter van de Stichting DOL zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan deze lijst.

Het Limburgs is de meest onderzochte regionale taal in Nederland. Er zijn veel boeken en artikelen gepubliceerd over de taalkundige, sociale en historische aspecten van deze taal. Referenties naar dergelijke onderzoek is te vinden op onze open source.

Op dit gedeelte van de site vertellen we u meer over hoe we werken. De navigatiebalk aan de linkerkant informeert u over onze werkwijze en de verschillende instrumenten die we voor onze projecten gebruiken. U vindt hier ook een link naar de open source collectie met hulpbronnen van in het Limburgs geschreven teksten en teksten over het Limburgs. Wanneer u aan onze open source collectie wilt bijdragen, klik dan hier voor contact en hierzo voor registratie.