Rechvierdeging

Dit projek heet es doel mèt modern middele de Limbörgse spraok touwgankelik te make veur e groet publiek en spraokweitesjappers. E belankriek oonderdeil daovan is dictionairs van de Limbörgse taol nao ander taole en vaan die ander spraoke nao Limbörgs te sjaffe. De dictionairs zien veural es naoslaagwerk bedoeld veur Limbörgers en neet-Limbörgskallende Nederlanders en aandere.

Zoe projek is in deze vörm nog neet verriech gewore. Zier väöl dictionairs vaan versjèllende aofzunderlike Limbörgse plaotse zien al gemaak gewore of zien in veurbereiing. Wijer gief ’t mer twie projekte, die z’ch mèt ’t gans Limbörgs es taol besjeftig höbbe.

’t Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), door Nimweegse en Leuvense taolkundege opgezat, gief 'n thematisch euverziech nao gebruukssfeer vaan de Limbörgse wäörd, die veural vaanaof de jaore 1960 tot noe biejeingezeumerd zien gewore. ’t Is ’n rieke bron vaan informatie euver Limbörgse wäörd, die de taolkinnes vaan de awwer ginneratie Limbörgssprekers vaslègk. Daorum weurt de WLD ouch veur dit projek geconsulteerd. Dit projek riechde z'ch evels neet op ’t taolgebruuk vaan allewijl. Naodeil is ouch tot d’n thematischen opzat vaan ’t WLD ’t zeuke nao wäörd bemeujelik, oondaanks de meugelikheid dit via e zeukmachien op ’t internèt in de electronische databaank te doen. Ouch weure de lemma’s of dictionairartikele in ’ne ‚verhollandsde’ variant gesjreve, woedoor de Limbörgse wäörd neet in ’ne Limbörgstaolige vörm trökkoume.

De Taal van de Maas vaan Paul Pricken is ’nen aanderen aonzat veur wäörd vaan mierder dialekte vaan ’t Limbörgs biejein te kriege. Mie es 30.000 wäörd en väöl oetdrökkinge en gezègkdes stoon vermeld in ziene Nederlands – Limbörgsen dictionair. Heer limiteert z’ch evels veurnaomelik tot de dialekte vaan ’t Limbörgs die in Oos-Limbörg gesproke weure. Wijer is de herkoms vaan de wäörd neet dudelik en is neet bekind of ze door gans of mer in e gedeilte vaan Limbörg begrepe weure. Ouch is zien spelling ein die vrij sterk aofwiek vaan de traditie die wijer oontwikkeld en goodgekäörd is gewore door de Raod veur ’t Limburgs in 2003.

Groondslaag veur 't projek vaan de Stiechting Limbörgse Academie is tot veur alle dialekte die tot de Limbörgse taol gerekend weure, ’ne gemeinsjappelike gesjreven oetdrökkingsvörm weurt gevoonde. Dezoonder zien dees dictionairs neet meugelik. Daoveur is dudelik veur de Limbörgse spelling gekoze, die officiëel door de Raod veur ’t Limburgs in 2003 goodgekäörd is gewore. Heibij steit veurop tot alle wäörd die in dees dialekte in gebruuk zien, in gedrökde en internètbronne, es oonderdeil vaan dat gemeinsjappelik Limbörgs gezeen weure. De naodrök ligk op ’t taolgebruuk vaan allewijl. E woord wat door ’t groetste gedeilte vaan Limbörg begrepe weurt, weurt es 'algemein Limbörgs' gezeen en zoonder wijer indicatie opgenome. Wäörd die allein in e gedeilte vaan Limbörg begrepe weure, stoon opgenome mèt de indicatie tot ze allein dao verstande weure.

De Raod veur ’t Limbörgs heet veur ziene spellingswiezer de käös op ’t Mestreechs dialek vaan ’t Limbörgs laote valle. Um deeszelfde reies weurt veur dit projek gebruuk gemaak vaan de spelling vaan de Raod veur 't Limburgs oetgewèrk nao 't Mestreechs. Umtot de mieste Limbörgstaolige tekste op ze Mestreechs bestoon, spaort dat väöl werk bij de oetveuring vaan ’t projek. Dat slut neet oet tot in d’n touwkoms, moch veur ’n wijer codificatie of standerdisering vaan ’t Limbörgs beslote weure, ’t gebruukde spellingssysteem aongepas kint weure.

Bij dit projek steit de wins veurop ’n contributie te lieveren aon ’t behald vaan ’t Limbörgs. Door ’t projek via ’n open source op ’t internèt besjikbaar te stèlle, weurt gehoop tot Limbörgers actief mèt hun eige taol aon de geng goon. Rifferentiewerke die ’t gans taolgebeed umvatte, geve wijer aon geïntrèsseerde Limbörgers en andere de meugelikheid z’ch euver wäörd vaan de Limbörgse taol te informere. Literair werke oet ander spraoke weure al op z’n Limbörgs euvergezat en ouch veur Limbörgstaolig werk in ander taole te vertaole weure dees rifferentiewerke es hölpmiddele aongeboje.